Podziękowanie

Akcja „Sędziszów szyje maseczki” dobiegła końca!

Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim

Ludziom o Wielkich Sercach,

którzy bezinteresownie włączyli się w akcję szycia maseczek dla mieszkańców oraz instytucji z terenu Gminy Sędziszów. Jest mi niezwykle miło, że włączyliście się Państwo w to piękne dzieło pomocy. Sami nie jesteśmy w stanie zrobić wiele, jednak dzięki współpracy i zaangażowaniu możemy lepiej zadbać o nasze bezpieczeństwo. Państwa zaangażowanie jest przykładem troski o drugiego człowieka.

Szczególne podziękowania kieruję do kierownika i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Sędziszowie, którzy wyszli z tą wspaniałą inicjatywą i pomimo wielu dodatkowych obowiązków, w tym trudnym czasie aktywnie uczestniczyli w akcji.

Przekazaliśmy nieodpłatnie ponad 20 000 maseczek.

Dziękuję serdecznie:

Samorządowemu Centrum Kultury im. Jana Pawła II
w Sędziszowie
Fabryce Kotłów SEFAKO,
Zakładowi Przemysłu Drzewnego Henryk Zawartko,
Stowarzyszeniu Osiedla Sady

Dziękuję Paniom i Panom:

Wioletta Pycia
Rozalia Rozborska
Agnieszka Molenda
Edyta Grochowina
Anna Tomczyk
Jolanta Skóra
Justyna Baran
Sabina Malicka
Aleksandra Kaczmarska
Barbara Sroka
Agnieszka Walancik
Karina Brożek
Teresa Podgórska
Karolina Kasińska
Danuta Jabłońska
Barbara Barczyńska
Ernest Pośpiech
Anna Szaleniec
Roman Jasiński
Andrzej Libiszewski
Paweł Jabłoński
Andrzej Swałdek
Agnieszka Mucha
Alina Zasada
Adrianna Nawrot
Jadwiga Biegańska
Barbara Hudyka
Małgorzata Uchto
Halina Zachariasz
Barbara Maczkiewicz
Edyta Kunicka
Elżbieta Jasińska
Jadwiga Wójcicka
Anna Wójcicka
Alojzy Przemyski
Agnieszka Białek
Paweł Hudyka
Bożena Marusińska

Z wyrazami uznania i wdzięczności

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek