Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie przystąpiło do aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla terenu powiatu jędrzejowskiego.

Plan ten jest dokumentem określającym m.in. sieci komunikacyjne, na których planowane jest utworzenie nowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

W celu zobrazowania oczekiwań mieszkańców w zakresie publicznego transportu  zbiorowego opracowana została ankieta dot. preferencji przewozowych, którą można pobrać w wersji papierowej lub elektronicznej pod adresem strony internetowej: https://www.powiatjedrzejow.pl/pl/bipkod/12655878

Ponieważ na podstawie ankiet mieszkańców dokonana zostanie ocena zasadności i prognoza potrzeb przewozowych prosimy, aby wypełniając dołączoną do ankiety metryczkę dopisać w punkcie 7.  Uwagi informację, jakim kierunkiem trasy przejazdu są Państwo zainteresowani (skąd – przez – dokąd)

Wypełnione ankiety prosimy odesłać elektronicznie na adres e-mail: powiat@powiatjedrzejow.pl bądź złożyć w Urzędzie Miejskim ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów w terminie do 4 maja 2022 roku.