Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie przystąpiło do aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla terenu powiatu jędrzejowskiego. Plan ten jest dokumentem określającym m.in. sieci komunikacyjne,…