APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW O PRZYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

Zwracam się z prośbą o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, wystających poza granice prywatnych posesji, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów na drogach publicznych lub ograniczają widoczność.

Apel do mieszkańców kierowany jest między innymi z uwagi na liczne zgłoszenia do tut. Urzędu.

Nadmierny rozrost gałęzi bardzo często jest powodem uszkodzeń pojazdów poruszających się po drogach, w obrębie których na posesjach prywatnych rosną drzewa i krzewy. Niejednokrotnie stanowi to zagrożenie dla ludzi znajdujących się w pobliżu niepielęgnowanych drzew. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być wystąpienie przez poszkodowanego o odszkodowanie do właściciela posesji. Stan zdrowotny drzew powinien być monitorowany na bieżąco tak aby nie dopuścić do powstania jakiegokolwiek zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi czy uszkodzenia mienia osób trzecich.

Przypominam, że przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych w koronie drzew itp. (z wyjątkiem drzew uznanych za pomniki przyrody lub znajdujących się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków) nie wymaga zezwolenia, co nie znaczy jednak, że za nieprawidłowo wykonane zabiegi pielęgnacyjne nie ponosi się żadnej odpowiedzialności. Ważne jest aby cięcia koron drzew i przycinki krzewów wykonane zostały profesjonalnie, bez ich uszkodzenia.

Proszę o dokonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych, co znacznie poprawi bezpieczeństwo nas wszystkich.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek