Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Gmina Sędziszów informuje, że w dniu 08.08.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Sędziszów zawarta została Umowa Nr 05784/22/DDK dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na wykonanie zadania „Wykonanie nagrobków wojennych na cmentarzu w Tarnawie”. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Gminie Sędziszów na realizację ww. zadania środki finansowe w kwocie 49.000,00 złotych.

W ramach zadania wykonanych zostanie siedem nagrobków granitowych.