Szanowni Mieszkańcy Gminy Sędziszów

W związku ze znacznym wzrostem kosztów energii elektrycznej, a także nieprzewidywalnością jej cen w przyszłości, zmuszeni jesteśmy do ograniczenia czasu działania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Od miesiąca października br. funkcjonowanie oświetlenia ulicznego będzie dostosowane do nowych zasad:

miasto:

*rano, włączenie oświetlenia nastąpi o godz. 3:00, wyłączenie 45 min. przed wschodem słońca.

*wieczorem, włączenie oświetlenia nastąpi 1 godz. po zachodzie słońca, wyłączenie o godz. 24:00

teren wiejski:

*rano, włączenie oświetlenia o godz. 5:00, wyłączenie 45 min przed wschodem słońca,

*wieczorem, włączenie oświetlenia nastąpi 1 godz. po zachodzie słońca, wyłączenie o godz. 22:00

* włączenie iluminacji świetlnej kościołów nastąpi 1 godz. po zachodzie słońca, wyłączenie o godz. 22:00.

Przestawienie zegarów oświetlenia ulicznego na terenie gminy odbywać się będzie sukcesywnie.

Zdajemy sobie sprawę, że te ograniczenia najbardziej dotkną osoby przemieszczające się w godzinach nocnych, zwłaszcza pracujące w nietypowych godzinach. Mamy jednak nadzieję, że wprowadzone przykładem innych miast ograniczenia w oświetleniu ulicznym nie wpłyną znacząco na obniżenie komfortu życia mieszkańców naszej gminy.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, o planowanych wyłączeniach zostaną powiadomione również służby czuwające nad bezpieczeństwem mieszkańców: Policja i Straż Pożarna.

Prosimy Państwa o przychylność w podjętych przez gminę działaniach.

Koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego w gminie do 30 czerwca br. wynosił za kilowatogodzinę netto 0,2840 zł. Po przeprowadzonym w maju br. postępowaniu przetargowym zaoferowana cena netto za kilowatogodzinę wynosiła 0,9351 zł, co stanowiło wzrost ceny o 229 proc. Ze względu na pogłębiający się kryzys energetyczny i gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A. cena za kilowatogodzinę została zmieniona dwukrotnie do ceny netto 1,55 zł, co stanowi wzrost o 445 proc. do ceny obowiązującej do 30 czerwca br.

Jest to zatem ogromny wzrost cen, który wskazuje dużą niestabilność na rynku energetycznym w nadchodzącym czasie.

Sprzedawca firma ONE S.A. z siedzibą w Warszawie wybrana w postępowaniu przetargowym zaprzestała z dniem 4.09.2022 r. sprzedaży energii elektrycznej i od 5.09.2022 r. sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Sędziszów realizuje Sprzedawca rezerwowy PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej. Cena brutto energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego jaka występuje dla oświetlenia ulicznego w okresie od 1.09.2022 r. do 31.10.2022 r. według grupy taryfowej C wynosi:
C11 – 2,5070 zł
C12A szczytowa/dzienna – 3,1076 zł, pozaszczytowa/nocna 2,2623 zł
C12B szczytowa/dzienna -3,0824 zł, pozaszczytowa/nocna 1,7205 zł. Cena zawiera podatek akcyzowy i VAT 5%.

Powyższa cena w taryfie C 11 jest wyższa aż o 880 procent w stosunku do ceny z czerwca 2022 r. Konsekwencją tego może być wzrost kosztów oświetlenia ulicznego z ok. 400 tys. zł do 3,4 mln zł rocznie.

Cena brutto energii elektrycznej w okresie od 1.11.2022 r. według grupy taryfowej C wynosi:
C11 – 2,9372 zł
C12A szczytowa/dzienna – 3,6408 zł, pozaszczytowa/nocna 2,6507 zł
C12B szczytowa/dzienna -3,6113 zł, pozaszczytowa/nocna 2,0160 zł.

Cena zawiera podatek akcyzowy i VAT 23%.

Mając powyższe na względzie, zwracam się również do naszych jednostek organizacyjnych o zastosowanie koniecznych ograniczeń i optymalizacji zużywania energii elektrycznej. W tym zakresie przedstawiamy następujące rozwiązania.

Urząd Miejski, Jednostki Organizacyjne:

– w sezonie grzewczym, utrzymywanie w pomieszczeniach temperatury nieprzekraczającej 20 st. Celsjusza,

– w okresie letnim, włączanie klimatyzacji przy temperaturze przekraczającej w pomieszczeniach 25 st. Celsjusza,

– wymiana wszystkich źródeł światła na oświetlenie typu LED,

– korzystanie z oświetlenia i urządzeń elektrycznych w racjonalny sposób (bez zbędnego zużycia energii),

-organizowanie kampanii edukacyjnych promujących racjonalne zużycie energii oraz spotkań z pracownikami (w szkołach również z uczniami), dotyczących konieczności oszczędzania energii elektrycznej i przyjętych założeń w tym zakresie.

Świetlice Wiejskie, Strażnice OSP

– ogrzewanie pomieszczeń świetlic i strażnic tylko przed i w trakcie organizacji spotkań.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek