Gmina Sędziszów
zaprasza do składania propozycji
OBSŁUGI IMPREZY „DOŻYNKI GMINNE SĘDZISZÓW 2023”

w zakresie: 

Kompleksowej obsługi gastronomicznej oraz wesołego miasteczka dla dzieci i dorosłych na zasadzie wyłączności.

1. Zakres zamówienia:

– stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie (kiełbaski, szaszłyki, steki, hot-dogi, zapiekanki, hamburgery, lody, wata cukrowa, pop-corn itp.),

– sprzedaż piwa i napoi bezalkoholowych (w naczyniach jednorazowych oraz aluminiowych),

– obsługa urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych dla dzieci i dorosłych tj. wesołe miasteczko (ograniczona powierzchnia i warunki techniczne), elementy dmuchane, karuzela duża i mała, samochody na akumulator itp.,

–  stoisko z zabawkami, balonami itp.,

– zapewnienie wystarczającej ilości miejsc siedzących za stołami część stołów
z zadaszeniami (parasolami lub daszkiem).

2. Termin realizacji:  20 sierpnia 2023 r.

3. Miejsce: Baza Turystyczno – Kulturalno – Rekreacyjna w  Sędziszowie ul. Sportowa 5

4. Termin składania ofert:  upływa dnia  24 lipca 2023 r. o godz. 10:00

5. Otwarcie kopert i wybór najkorzystniejszej oferty: nastąpi dnia 24 lipca 2023 r. o godz. 10:15

6. Minimalna kwota za wyłączność obsługi wynosi: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

7. Propozycje należy składać na adres:

Urząd Miejski w Sędziszowie
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

8. Warunki płatności: całą kwotę należy wpłacić  do dnia 31 lipca 2023 r.

9. Przy wyborze propozycji, Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ceną.

10. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w dniu 24 lipca 2023 r. do godz. 13:00.