Informujemy że w dniu 15 września w godz. 8.00 – 14.00 na terenie Terminalu Gazu LPG „Gaspol” w Pawłowicach prowadzone będą wojewódzkie ćwiczenia sprawdzające m.in. Zewnętrzny Plan Operacyjny ww. zakładu. Ponadto epizody ćwiczebne będą prowadzone także w miejscowości Sędziszów oraz Krzelów.

Ćwiczenia mają na celu zgrywanie i doskonalenie współdziałania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innych służb współdziałających.

W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w komunikacji drogowej na odcinku drogi powiatowej 1145 w Sędziszowie (przy GASPOLU).