Urząd Miejski w Sędziszowie informuje, że decyzje podatkowe na 2023 rok nie wymagają podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do ich wydania na podstawie art.210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2022 poz. 2651). W/w decyzje nie muszą być opatrzone pieczęciami.