9 czerwca 2023 roku (piątek)
URZĄD MIEJSKI W SĘDZISZOWIE
NIECZYNNY

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy wyznaczenie dnia wolnego (9 czerwca 2023 r.) nastąpiło w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 11 listopada 2023 roku.