Zgodnie z opublikowanym na stronie IUNG Puławy Klimatycznym Bilansem Wodnym dla okresu od dnia 21.05.2023 r. do dnia 20.07.2023 r. na poziomie gminy Sędziszów na glebach kategorii I wystąpiło zagrożenie suszą w następujących uprawach: zboża jare, kukurydza, rośliny strączkowe, krzewy owocowe.

Szczegółowe informacje podane są na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa pod adresem: https://susza.iung.pulawy.pl

Można się z nimi również zapoznać w tut. Urzędzie w referacie rolnictwa
pok. nr 28, I piętro, budynek B, tel. 41 38 11 127 wew. 504.