W związku z licznymi interwencjami w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego nawierzchni ulic i chodników, oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz oczyszczania i wykaszania poboczy dróg, informuje się, że ulice w Sędziszowie: Dworcowa, Gródek, Jędrzejowska, Kielecka, Klimontowska, Kościelna, Nagłowicka, Polna, Przemysłowa wraz ze zjazdem z wiaduktu, Rynek, Sportowa – są drogami powiatowymi.

Gmina Sędziszów nie otrzymuje środków na utrzymanie tych ulic i nie jest ich zarządcą.

Środki na utrzymanie tych dróg otrzymuje Powiat Jędrzejowski, a obowiązki zarządcy pełni Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie.

Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego oraz utrzymania tych ulic prosimy kierować bezpośrednio do:
Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
ul. Stefana Okrzei 83, 28-300 Jędrzejów

tel. 41-386 14 26, 41-386 14 21.
e-mail: zdpjedrzejow@poczta.onet.pl

Przez teren Gminy Sędziszów przebiegają następujące drogi powiatowe:
Nr 1140T: Skroniów – Potok Wielki – Borów – Krzcięcice
Nr 1145T: Słaboszowice – Krzcięcice – Mstyczów – Sędziszów (ul. Kielecka, ul. Dworcowa,
ul. Klimontowska) – Piła – Gniewięcin – Klimontów
Nr 1149T: Boleścice – Zapusty – Piołunka – Jeziorki
Nr 1150T: Krzcięcice – Aleksandrów – Piołunka – Zielonki
Nr 1151T: Tarnawa – Sędziszów (ul. Przemysłowa, ul. Klimontowska, zjazd z wiaduktu) – Grązów – Zielonki – Łany
Nr 1153T: Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pękosław
Nr 1154T: Krzelów – Białowieża – Mstyczów
Nr 1155T: Przełaj – Czekaj – Krzelów – Swaryszów
Nr 1156T: Nowy Węgrzynów – Przełaj Czepiecki – Czepiec
Nr 1158T: Stary Węgrzynów – Wojciechów – Czekaj
Nr 1160T: Sprowa – Raszków – Bugaj – Krzelów
Nr 1163T: Sosnowiec – Sędziszów (Polna, Rynek, Kościelna, Sportowa, Gródek) – Tarnawa
Nr 1166T: Nagłowice – Trzciniec – Sędziszów (ul. Nagłowicka)
Nr 1168T: Trzciniec – Łowinia – Wojciechowice – Krzcięcice
Nr 1169T: Łowinia – Pawłowice – Sędziszów (ul. Jędrzejowska)
Nr 1170T: Cierno Zaszosie – Warzyn Pierwszy – Zagórze – Krzcięcice