Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142 poz. 1161), Burmistrz Sędziszowa informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury naboru w dniu 1 lutego 2022r. zarządzeniem NR BM.120.18.2022 powołał rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt na terenie gminy Sędziszów.

W załączeniu treść zarządzenia.