7 stycznia 2022 roku (piątek) Urząd Miejski w Sędziszowie jest NIECZYNNY.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy wyznaczenie dnia wolnego (7 stycznia) nastąpiło w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. 1 stycznia 2022 roku.