PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. w Zamościu Sekcja Drogowa Sędziszów informuje, że w dniach od dnia 08.05.2023 do dnia 02.06.2023 będą dokonywane opryski terenu wzdłuż toru kolejowego chemicznymi środkami chwastobójczymi typu „KOSMIK 360 SL”.

W związku z powyższym ostrzega się przed wstępem na teren kolejowy oraz wypasem zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie toru w okresie karencji zastosowanego środka.

Załączniki:

    Naczelnik Sekcji
Mirosław Raczyński