Informacja dotycząca niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Informacja dotycząca niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

W związku z ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi tj.
silnym gradem i deszczem nawalnym, które w dniu 24.06.2021r. nawiedziły tereny gminy Sędziszów Burmistrz Sędziszowa informuje, że osoby, których gospodarstwa zostały poszkodowane w wyniku ww. zjawisk mogą składać w tut. urzędzie wniosek (wraz z załącznikami), na podstawie którego powołana Komisja oszacuje powstałe straty.

Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sędziszowie w terminie do 16.07.2021r.