Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Kielcach, Placówka Terenowa w Jędrzejowie informuje, iż w porozumieniu z MRiRW, PIP, ARiMR oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa ogłasza XXI Edycję Ogólnokrajowego Konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.

Termin zgłoszeń gospodarstw do Placówki Terenowej KRUS w Jędrzejowie upływa w dniu 25 kwietnia 2024 roku.