Szanowni mieszkańcy, jak co roku w związku z okresem wiosennym zwracam się do Państwa z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie Waszych posesji. Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale również zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Stan najbliższego otoczenia bezpośrednio świadczy o nas, mówi o naszej trosce o dobro wspólne.

Dlatego też apeluję o zadbanie w miarę możliwości o własne posesje oraz zieleń wokół nich oraz tereny przyległe. Zadbajmy o czystość na skwerach, chodnikach i zieleńcach.

W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na brzegi rzek oraz do przydrożnych rowów. Rozkładające się odpady na dzikich wysypiskach nie tylko szpecą, ale są też powodem zatruwania gleby a także zwabiają dzikie zwierzęta. Nie tolerujmy złych zachowań – na każdy zauważony fakt zaśmiecania – wysypywania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych reagujmy, zwracając uwagę „śmiecącym” bądź informujmy o tym tut. Urząd oraz Policję.  Likwidacja dzikich wysypisk wymaga znacznych nakładów finansowych i te koszty ponosimy my wszyscy!

Nie wylewajmy również ścieków na pole i nie spalajmy odpadów w domowych piecach. Wszystkie te działania zagrażają nam samym, naszym dzieciom, wnukom, przyrodzie
i środowisku, w którym żyjemy oraz generują konsekwencje zdrowotne, środowiskowe
i materialne.

Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko władz samorządowych, ale także Mieszkańców. To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne. Nie zaśmiecajmy i nie niszczmy naszego wspólnego dobra, dbajmy razem o ład i porządek
w gminie!

Prosimy o podjęcie inicjatywy i włączenie się w koleją edycję akcji: „Zbierz przyjaciół i rodzinę – posprzątajmy naszą gminę!”

W akcji mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od miejsca zamieszkania. Wystarczy przygotować kilka worków na śmieci i pójść na dłuższy spacer po okolicy. Zbieramy każdy papierek czy butelkę lub inne porzucone w nieodpowiednim miejscu śmieci. Zebrane odpady należy złożyć w workach w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w pobliżu drogi. Do wzięcia udziału zachęcamy wszystkich, którym nie jest obojętna nie tylko estetyka naszej okolicy, ale propagowanie dobrych ekologicznych wzorców.

Chęć udziału należy zgłosić w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie nr telefonu 41 38 11 127, wew. 505 lub u sołtysa do dnia 14.03.2023r. Gmina zapewni chętnym worki na śmieci, wystarczy zadeklarować, kiedy i gdzie sprzątamy, a my je odbierzemy. Prosimy o zgłoszenia.

Prosimy wykonanie zdjęć „przed” i „po” sprzątaniu, następnie przesłanie na powyższy adres mailowy i/lub zamieszczenie w mediach społecznościowych.

Akcja potrwa od 15 – 22 marca 2024r.

Posprzątajmy naszą gminę razem!