Konkurs na najładniejszy balkon, prywatną posesję, wiejski ogród kwiatowy i teren wokół bloku

R E G U L A M I N

1. Chętni do udziału w konkursie zgłaszają udział na adres:

Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20 z dopiskiem „Konkurs na balkon”.

2. Termin wysyłania zgłoszeń w niżej wymienionych kategoriach:

  • balkon,
  • prywatna posesja,
  • wiejski ogród kwiatowy
  • teren wokół bloku

upływa 15 czerwca 2023 roku.

– udział w Konkursie powinien być potwierdzony własnoręcznym podpisem, prosimy podać nr telefonu kontaktowego.

Prosimy również o wykonanie zdjęć roślinom, które mogą nie przetrwać do dnia wizyty Komisji.

3. Kategoria oceniania:

  • kompozycja,
  • ogólna estetyka,
  • kolorystyka.

4. Udział w Konkursie można zgłaszać co 2 lata.

5. Komisja ds. Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego wyłoni zwycięzców
w konkursie do 30 czerwca 2023 roku.

6. Wyniki konkursu oraz zdjęcia zostaną opublikowane w lokalnej gazecie.

7. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani podczas Dożynek Gminnych 20 sierpnia 2023 roku.

Komisja Zdrowia
Ładu i Porządku Publicznego
/-/ Jan Wiencek