24 stycznia Rada Miejska Sędziszów podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Sędziszów a Gminą Sędziszów Małopolski, wyrażając wolę nawiązania współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki i kultury fizycznej, promocji oraz wymiany doświadczeń. Burmistrzowie Gmin – Wacław Szarek Burmistrz Sędziszowa oraz Bogusław Kmieć Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego podpisali List Intencyjny, deklarując, że reprezentowane przez nich gminy i urzędy dołożą wszelkich starań, aby w przyszłości nawiązać bliską współpracę Podczas obrad sesji samorząd Sędziszowa Małopolskiego w województwie podkarpackim reprezentowali: Burmistrz Bogusław Kmieć, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pająk, Sekretarz Gminy Jan Maroń. Nasi goście odwiedzili Fabrykę Kotłów SEFAKO a przewodnikiem po zakładzie był Prezes Jacek Boruciński. Gościli również w SCK i tam powstały już pierwsze wspólne plany dotyczące wydarzeń kulturalnych. Wierzymy, że współpraca dwóch miast, w dwóch województwach połączonych jedną nazwą Sędziszów będzie rozwijała się z korzyścią dla obu stron, w myśl hasła „Sędziszów – łączy i mierzy wysoko”.