Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia strony postępowania, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działających za pośrednictwem pełnomocnika Pani Krystyny Obajtek- Zajdel- Zastępcy Dyrektora Regionu Południowego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, postanowieniem z dnia 24.08.2022 r., znak: WOO-I.4210.6.2016.KT.55, nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29.07.2022 r. znak: WOO-I.4210.6.2016.KT.51 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów”.

Pełna treść obwieszczenia poniżej: