„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas

Śp. Eugeniusz Brożek

artysta, malarz

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

Rada Miejska, Burmistrz Sędziszowa, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
i Pracownicy Samorządowi Gminy Sędziszów