Burmistrz Sędziszowa poszukuje osób (fizycznych lub prawnych) zainteresowanych  dzierżawą nieruchomości gminnej, usytuowanej pod adresem Klimontów 31, na cele o charakterze społeczno–publicznym lub usługowo–wytwórczym.

Przedmiotem dzierżawy jest działka o numerze geodezyjnym 745/2 o pow. 1,1014 ha oraz zlokalizowane na przedmiotowej nieruchomości budynki: budynek po byłej szkole podstawowej,  o powierzchni użytkowej 554,62 m2 oraz budynek gospodarczy.

Działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym symbolem UP1 – tereny usług publicznych oraz symbolem R – tereny rolnicze.

Nieruchomość znajduje się przy drodze powiatowej, ponadto w niedalekiej odległości przebiega linia kolejowa oraz znajduje się przystanek kolejowy w miejscowości Klimontów.  Nieruchomość posiada dostęp do: energii elektrycznej, wody użytkowej, instalacji wodno–kanalizacyjnej (zbiornik na ścieki), kotłowni olejowej i instalacji fotowoltaicznej. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną omówione bezpośrednio z osobami zainteresowanymi. Prosimy o kontakt w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, pod numerem telefonu 41 3811127 wew. 210