Gmina Sędziszów pozyskała 167.900,00 zł  w ramach programu Granty PPGR. Dzięki pozyskanym funduszom zakupionych zostało 46 nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które od 16 stycznia br. otrzymują dzieci i wnuki byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

„Cieszę się, że uczniowie, którzy zakwalifikowali się do w/w programu  będą mieć kolejne narzędzie pozwalające na realizację ich marzeń” powiedział Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek, wręczając uprawnionym uczniom sprzęt komputerowy.

Na realizację zadania Gmina Sędziszów podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 1726/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.