Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późniejszymi zm.) ogłaszam zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia: