Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc finansową dla producentów rolnych produkujących kukurydzę.

Nabór wniosków realizowany będzie w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku.

W związku z w/w naborem Biuro Powiatowe w Jędrzejowie będzie czynne:

  • W dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. w godz. 07:00-18:00
  • W sobotę w dniu 24 lutego 2024 r. w godz. 08:00-16:00
  • W dniu 29 lutego 2024 r. (ostatni dzień naboru) w godz. 07:00-22:00

Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Stawka dla gospodarstw położonych na terenie województwa świętokrzyskiego wynosi 700 zł na ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego w Jędrzejowie, listownie lub za pośrednictwem operatora {np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Więcej informacji w biurze powiatowym ARiMR lub na www.gov.pl/arimr