Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) ogłaszam zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia: