W nocy 9/10 lipca 2022 roku wybuchł pożar w kompleksie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie. Zgłoszenie o pożarze przyjęte zostało około godz. 1:40. Pierwsze zastępy straży przyjechały po około 1,5 min. Z żywiołem walczyło 26 zastępów straży pożarnej. Ich działania skupiły się na gaszeniu ognia i obronie reszty kompleksu, gdzie mieści się hala sportowa i hotel, a dalej Zespół Szkół Nr 1.

W wyniku pożaru, doszczętnie spłonęło wnętrze budynku w tym pomieszczenia basenu wraz z jego wyposażeniem oraz więźba dachowa budynku. Spłonęła zjeżdżalnia zewnętrzna. Straty są ogromne i na dzień dzisiejszy trudne do oszacowania. Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru. Wykaże to ekspertyza. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzje o wyłączeniu z użytkowania części basenowej.

W dniu 11 lipca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie zostało zorganizowane posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego z Wicewojewodą Świętokrzyskim, Starostą Powiatowym, Świętokrzyskim Komendantem PSP, Komendantem Powiatowym PSP, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Komendantem Komisariatu Policji w Sędziszowie, Kierownikiem Posterunku Energetycznego w Sędziszowie, Dyrektorem OSiR, Prezesem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o., radnymi oraz z Naczelnikami Wydziałów Urzędu Miejskiego.

Głównym punktem posiedzenia było omówienie akcji gaśniczej, skutków pożaru, który dotknął społeczność całej gminy oraz decyzja o odbudowie hali basenu, która zajmie co najmniej 2 lata, a potrzebne  na ten cel środki mogą wynieść nawet 16 milionów złotych. Dlatego ogłoszona zostanie zbiórka społeczna. Wsparcie zadeklarował Wicewojewoda Świętokrzyski w ramach rezerwy budżetowej przeznaczonej na pomoc samorządom w sytuacjach kryzysowych.

Podczas spotkania poruszane były kwestie związane z wypowiedzeniem przez OSiR umów na usługi bieżąco wykonywane, odwołanie zaplanowanych obozów młodzieżowych i imprez, a także co najważniejsze poruszony został temat pracowników, którzy zostali bez miejsca pracy – chodzi tutaj o kadrę zatrudnioną na basenie – głównie kasjerki, konserwatorów i ratowników. W obecnej sytuacji potrzebna jest nowa organizacja pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz znalezienie nowego zatrudnienia w innych jednostkach o podobnym zakresie działania. Wsparcie w tym temacie zadeklarował Starosta Jędrzejowski.

Oprócz kwestii organizacyjnych, zespół zarządzania kryzysowego debatował na temat procedur i środków bezpieczeństwa, które trzeba wdrożyć, by w jak najwyższym stopniu zapobiegać, a w przypadku zaistnienia sytuacji minimalizować skutki nieszczęśliwych zdarzeń.

Zdjęcia źródło: TVP3 Kielce