Zgodnie z Zarządzeniem nr BM.120.8.2023 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16 stycznia 2023 roku ogłoszone zostały konsultacje społeczne w sprawie opiniowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sędziszów do roku 2029. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 23 stycznia do 1 lutego 2023 roku w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Sędziszów na temat projektu przedmiotowej Strategii.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie pod adresem https://www.mgopssedziszow.pl/a,20,informacja-o-konsultacjach-spolecznych

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sędziszów do roku 2029 wraz z formularzem konsultacji społecznych wyłożony był do publicznego wglądu w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju numer 8 w terminie konsultacji.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie została zgłoszona żadna opinia lub uwaga.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grażyna Błońska