Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sędziszów do roku 2029

Zgodnie z Zarządzeniem nr BM.120.8.2023 Burmistrza Sędziszowa z dnia 16 stycznia 2023 roku ogłoszone zostały konsultacje społeczne w sprawie opiniowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sędziszów do roku 2029.…