Z inicjatywy Burmistrza Sędziszowa Pana Wacława Szarka w dniu 26 marca br. w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Przewodniczący i przedstawiciele Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, Zarządcy zasobów mieszkaniowych oraz Przewodniczące Zarządów Osiedli „Sady” i „Na Skarpie”.

Burmistrz Sędziszowa przedstawił zebranym zadania, które będą realizowane przez samorząd w roku 2024. Prezes SPEC Sp. z o. o. w Sędziszowie Pan Janusz Gorczyca przybliżył zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu ciepłowniczego miasta, plany i perspektywy dalszego rozwoju firmy. Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sędziszowie poinformował o zadaniach, problemach i zamierzeniach Spółki.

Spotkanie było okazją do rozmów dotyczących wspólnych przedsięwzięć, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz nawiązania współpracy w działaniach na rzecz naszej wspólnoty samorządowej. 

Anna Grzybowska