Z głębokim smutkiem przyjęliśmy dziś wiadomość o śmierci naszego kolegi Radnego Rady Miejskiej Sędziszów Dariusza Juszczyka. Śp.

Dariusz Juszczyk od 2010 roku do chwili obecnej, czyli przez okres trzech kadencji, sprawował mandat radnego Rady Miejskiej Sędziszów. W latach 2014-2018 oraz 2018-2024 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Jako Radny pracował w komisjach: Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy będąc przewodniczącym komisji oraz w Komisji Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego.

Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Sędziszów Adam Mysiara wraz z Radnymi.