Burmistrz Sędziszowa zaprasza zainteresowane osoby do składania propozycji na zakup lub dzierżawę niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Sędziszów, położonej w miejscowości Przełaj, oznaczonej numerem działki 766 o powierzchni 0,4100 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą nr KI1J/00069790/0.

Nieruchomość położona jest we wsi Przełaj, gmina Sędziszów, powita jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Zlokalizowana jest w kompleksie użytków rolnych, bezpośrednio przy utwardzonej drodze gruntowej w odległości ok 600 m od drogi powiatowej nr 1153T Wodzisław – Żarnowiec. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym do wykorzystania rolniczego natomiast w ewidencji gruntów i budynków figuruje jako teren nieużytkowany.

Poniżej mapa ze szczegółową lokalizacją z oznaczeniem nieruchomości.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert i składanie propozycji zawarcia umów na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, bądź na adres mailowy: um@sedziszow.pl   do dnia 30 lipca 2023 r.