Burmistrz Sędziszowa zawiadamia o przedłużeniu terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów powiat jędrzejowski planowanego do realizacji przez firmę TAMAX Sp. z o.o., Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.