26 października br. w Sędziszowie odbyła się radosna uroczystość – Złote Gody par małżeńskich z terenu naszej gminy. Po pięćdziesięciu latach Marsz Mendelsona zabrzmiał ponownie dla 26 par, które potwierdziły swój udział. Uroczystość zgromadziła także małżeństwa, które świętowały 60-lecie – 5 par.

Obchody jak co roku rozpoczęła Msza Święta w Kościele Św. Brata Alberta, którą koncelebrowali: Dziekan Dekanatu Sędziszowskiego- ks. Edmund Nocoń, ks. Jan Kopeć- Proboszcz parafii Św. Brata Alberta w Sędziszowie, ks. Stanisław Brzoza-Proboszcz parafii Św. Marcina w Tarnawie oraz ks. Piotr Chruściel- Proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie. Po jej zakończeniu jubilaci udali się do lokalu „Złota Róża” w Sędziszowie, gdzie trwała dalsza uroczystość. Wśród obecnych gości byli również: Artur Konarski- Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Mentel- Przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego wraz z radnymi Ewą Kubas-Samociuk i Małgorzatą Muzoł, zarazem Sekretarz Gminy Sędziszów, Dziekan Dekanatu Sędziszowskiego- ks. Edmund Nocoń, ks. Jan Kopeć, ks. Piotr Chruściel, Skarbnik Gminy Sędziszów- Aneta Gryc, Kierownik MGOPS w Sędziszowie- Grażyna Błońska oraz Jolanta Wiekiera –Dyrektor SCK w Sędziszowie. Przywitania i odnowienia przysięgi małżeńskiej wszystkich Jubilatów dokonali Kierownik USC Monika Blin i Z-ca Kierownika USC- Marceli Lipiec.

Szanownym jubilatom zostały wręczone medale „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”. Po odczytaniu postanowienia Prezydenta RP, aktu dekoracji dokonał Burmistrz Wacław Szarek, listy gratulacyjne w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wręczył Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Artur Konarski oraz Dziekan Dekanatu Sędziszowskiego – ks. Edmund Nocoń. Każdej z par symbolicznego tulipana wręczyła Radna Powiatu Jędrzejowskiego – Ewa Kubas-Samociuk a termos Prezes Zarządu Fabryki Kotłów „Sefako” S.A. – Jacek Boruciński. Dopełnieniem aktu dekoracji było przekazanie od samorządu gminy skromnego upominku (ciepły koc). Każda z pań otrzymała również czerwoną różę.

Był oczywiście wspólny toast i głośne „STO LAT”.

 Burmistrz W. Szarek, składając życzenia w imieniu samorządu i swoim własnym mówił:

„Dziękuję Wam drodzy jubilaci w imieniu Samorządu Gminy Sędziszów i własnym za całe Wasze dotychczasowe życie, za budowanie Waszych rodzin, troskę i wychowanie dzieci, za budowanie naszej małej ojczyzny jaką jest Gmina Sędziszów, a tym samym budowanie Polski. Od Was trzeba się uczyć i brać przykład. To jest praktyczny i prawdziwy patriotyzm, nie słowami, ale czynami tworzyć lepszą przyszłość dla swoich rodzin i Polski w jednym związku przez tyle lat szanując tradycje, kochając polskość, mimo że żyliście w bardzo trudnych czasach. Życzę Wam dalszych długich lat w zdrowiu, spokoju i szacunku od bliskich i znajomych …”

Uroczystość Złotych Godów została uświetniona występem w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie.

Po wspólnym obiedzie i słodkim deserze, rozpoczęły się tańce. Oprawę muzyczną zapewniali Panowie: Lech Chabior, Marek Kosowski, Jerzy Szczepański.

Wczesnym popołudniem jubilaci opuszczali miejsce uroczystości pełni wrażeń i może troszeczkę bardziej szczęśliwi, niż każdego zwyczajnego dnia.

Dla wszystkich jubilatów w dniu ich radosnego święta moc gorących życzeń od Burmistrza Sędziszowa i Radnych Rady Miejskiej:

Niech każdy kolejny dzień Waszego życia opromienia zdrowie, szczęście i radość rodzinna, wszystkiego najlepszego dla Państwa.

Tym razem medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznano 40 parom, a byli to:

 1.  Leon i Stanisława Adamusowie,
 2. Waldemar i Halina Barscy,
 3. Andrzej i Barbara Bieleccy,
 4. Stanisław i Elżbieta Błażkiewiczowie ,
 5. Leon i Krystyna Bronkowscy,
 6. Eugeniusz i Irena Bzdzionowie,
 7. Tadeusz i Anna Chylowie,
 8. Kazimierz i Zofia Dudkowie,
 9. Ryszard i Anna Fugatowie,
 10. Jan i Elżbieta Gładcy,
 11. Jerzy i Barbara Grabkowie,
 12. Lech i Teresa Gradowie,
 13. Wacław i Wiesława Jachowie,
 14. Nikodem i Barbara Jaworowie,
 15. Jerzy i Teresa Kornalscy,
 16. Lucjan i Barbara Kowalczykowie,
 17. Stanisław i Pelagia Kowalscy,
 18. Wiesław i Elżbieta Oleksy,
 19. Bogusław i Elżbieta Otwinowscy,
 20. Adam i Wiesława Ozgowie,
 21. Mirosław i Krystyna Pakosowie,
 22. Marian i Danuta Parandykowie,
 23. Henryk i Wiesława Patynowie,
 24. Leszek i Anna Pikielowie,
 25. Jan i Grażyna Pilarscy,
 26. Ireneusz i Wiesława Pustułkowie,
 27. Zenon i Teresa Rączkiewiczowie,
 28. Wiktor i Elżbieta Rokiccy,
 29. Bolesław i Maria Rokiccy,
 30. Tadeusz i Anna Rysiowie,
 31. Waldemar i Anna Seredykowie,
 32. Janusz i Wanda Stępniccy ,
 33. Zygmunt i Teresa Szewczykowie,
 34. Lucjan i Teresa Tomalowie,
 35. Leon i Czesława Wawrzyłowie,
 36. Stanisław i Halina Wcisłowie,
 37. Jan i Zofia Wiśniowscy,
 38. Piotr i Jadwiga Witasowie,
 39. Janusz i Alicja Wojsławowie,
 40. Marian i Jadwiga Wojsławowie,

Zaproszone pary z dłuższym stażem małżeńskim, 60-lecie pożycia małżeńskiego:

 1. Czesław i Henryka Barczykowie,
 2. Augustyn i Marianna Białkowie,
 3. Henryk i Emilia Dudkowie,
 4. Daniel i Halina Jaworowie,
 5. Józef i Aleksandra Kaczorowie,
 6. Stanisław i Witolda Kowalscy,
 7. Józef i Leokadia Lubczyńscy,
 8. Tadeusz i Stanisława Nowakowie,
 9. Tadeusz i Halina Skórowie.

A także pary z jeszcze dłuższym bo 65–letnim stażem małżeńskim, Państwo Wiesław i Krystyna Pacholcowie oraz  67-letnim, Państwo Henryk i Iwona Szkliniarzowie, które niestety nie mogły być obecne.

Życzymy kolejnych pięknych rocznic i wszystkiego najlepszego.

M.B.