W tym roku uroczystość – Złote Gody par małżeńskich z terenu Gminy Sędziszów odbyła się 27 października. Po pięćdziesięciu latach Marsz Mendelsona zabrzmiał ponownie dla 29 par, które potwierdziły swój udział. Uroczystość zgromadziła także małżeństwa, które świętowały 60-lecie – 2 pary oraz 65-lecie – 1 para.

Obchody jak co roku rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Św. Brata Alberta, którą koncelebrowali: Dziekan Dekanatu Sędziszowskiego – ks. Edmund Nocoń, Wicedziekan – ks. Edward Giemza, ks. Jan Kopeć – Proboszcz parafii Św. Brata Alberta w Sędziszowie, ks. Stanisław Brzoza – Proboszcz parafii Św. Marcina w Tarnawie oraz ks. Piotr Chruściel – Proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie. Po jej zakończeniu jubilaci udali się do lokalu „Złota Róża” w Sędziszowie, gdzie trwała dalsza uroczystość. Wśród obecnych gości byli: Członek Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego – Jarosław Krawczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego – Marek Mentel, Radna Powiatu Jędrzejowskiego – Ewa Kubas-Samociuk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie – Adam Mysiara, w imieniu Prezesa Zarządu Fabryki Kotłów Sefako S.A. Jacka Borucińskiego – Janusz Błoński – Dyrektor Produkcji, Dziekan Dekanatu Sędziszowskiego – ks. Edmund Nocoń, Wicedziekan Dekanatu Sędziszowskiego – ks. Edward Giemza, ks. Piotr Chruściel, Prezes Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów – Stanisław Kania, Z-ca Skarbnika Gminy Sędziszów – Monika Wachowicz, Kierownik MGOPS w Sędziszowie – Grażyna Błońska oraz Dyrektor SCK w Sędziszowie – Jolanta Wiekiera. Przywitania i odnowienia przysięgi małżeńskiej wszystkich Jubilatów dokonała Kierownik USC Monika Blin.

Szanownym jubilatom zostały wręczone medale „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”. Po odczytaniu postanowienia Prezydenta RP, aktu dekoracji dokonał Burmistrz Wacław Szarek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sędziszowie – Adamem Mysiarą. Listy gratulacyjne w imieniu Starosty Jędrzejowskiego wręczył Członek Zarządu – Jarosław Krawczyk. oraz w imieniu księży Dekanatu Sędziszowskiego –Dziekan ks. Edmund Nocoń. Każdej z par różę wręczyła Radna Powiatu Jędrzejowskiego – Ewa Kubas-Samociuk oraz Z-ca Skarbnika Gminy Sędziszów – Monika Wachowicz. Dopełnieniem było przekazanie od Fabryki Kotłów Sefako S.A. zestawu upominków a także zestawu ręczników od samorządu gminy.

Przy kawałku tortu i lampce szampana zostało odśpiewane wraz z zespołem głośne „STO LAT”.

Burmistrz W. Szarek, składając życzenia w imieniu samorządu i swoim własnym mówił:

„Dziękuję Wam drodzy jubilaci w imieniu Samorządu Gminy Sędziszów i własnym za całe Wasze dotychczasowe życie, za budowanie Waszych rodzin, troskę i wychowanie dzieci, za budowanie naszej małej ojczyzny jaką jest Gmina Sędziszów, a tym samym budowanie Polski. Od Was trzeba się uczyć i brać przykład. To jest praktyczny i prawdziwy patriotyzm, nie słowami, ale czynami tworzyć lepszą przyszłość dla swoich rodzin i Polski w jednym związku przez tyle lat szanując tradycje, kochając polskość, mimo że żyliście w bardzo trudnych czasach. Życzę Wam dalszych długich lat w zdrowiu, spokoju i szacunku od bliskich i znajomych …”

Uroczystość Złotych Godów została uświetniona występem w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie.

Po wspólnym obiedzie i słodkim deserze, rozpoczęły się tańce.

Wczesnym popołudniem jubilaci opuszczali miejsce uroczystości pełni wrażeń i może troszeczkę bardziej szczęśliwi, niż każdego zwyczajnego dnia.

Dla wszystkich jubilatów w dniu ich radosnego święta moc gorących życzeń od Burmistrza Sędziszowa i Radnych Rady Miejskiej:

Niech każdy kolejny dzień Waszego życia opromienia zdrowie, szczęście i radość rodzinna, wszystkiego najlepszego dla Państwa.

Tym razem medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznano 38 parom, a byli to:

 1. Marian i Zofia Anyszkowie,
 2. Jan i Helena Białkowie,
 3. Stefan i Krystyna Bikowie,
 4. Daniel i Sabina Bogdanowie ,
 5. Eugeniusz i Jadwiga Bratkowie,
 6. Robert i Alicja Bratkowie,
 7. Jan i Mirosława Czekajowie,
 8. Marian i Anna Drągowie,
 9. Wiesław i Irena Frejowie,
 10. Henryk i Leokadia Gackowie,
 11. Janusz i Albina Gajosowie,
 12. Roman i Marianna Górnikowscy,
 13. Jan i Helena Górscy,
 14. Tadeusz i Alina Janusowie,
 15. Ryszard i Joanna Kaniszewscy,
 16. Andrzej i Barbara Kowalikowie,
 17. Waldemar i Anna Kulawikowie,
 18. Janusz i Małgorzata Makowscy,
 19. Mieczysław i Mirosława Muchowie,
 20. Jan i Ewa Niemcowie,
 21. Adam i Jadwiga Pietrzykowie,
 22. Jerzy i Danuta Praconiowie,
 23. Stanisław i Jadwiga Prusowie,
 24. Stanisław i Marianna Radziewiczowie,
 25. Tadeusz i Barbara Rejowscy,
 26. Ryszard i Grażyna Rejowscy,
 27. Jerzy i Grażyna Samburscy,
 28. Jan i Barbara Sosnowscy,
 29. Bolesław i Jadwiga Srogowie,
 30. Jerzy i Anna Śmiechowscy,
 31. Jan i Halina Tomalowie ,
 32. Edward i Helena Walochowie,
 33. Jan i Zofia Wątorowie,
 34. Stefan i Helena Więckowie,
 35. Henryk i Stanisława Wiśniewscy,
 36. Jan i Leokadia Witkowiczowie,
 37. Jan i Anna Wójciccy,
 38. Zygmunt i Wanda Zbrońscy,

Na uroczystość zostały zaproszone również pary z dłuższym stażem małżeńskim, chociaż stan zdrowia nie wszystkim pozwolił w niej uczestniczyć:

60-lecie pożycia małżeńskiego

 1. Franciszek i Barbara Nosalowie,
 2. Marian i Barbara Pawlikowie,
 3. Ryszard i Halina Walerscy,

65-lecie pożycia małżeńskiego

 1. Henryk i Sabina Bujakowie,
 2. Zdzisław i Zofia Korzeniowscy,
 3. Józef i Genowefa Pajęccy,

68-lecie pożycia małżeńskiego

1.Henryk i Iwona Szkliniarzowie.

Życzymy kolejnych pięknych rocznic i wszystkiego najlepszego.

M.B.