Od roku 2021 rolnicy nie będą otrzymywać spersonalizowanego formularza wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. W roku 2021 nie ma również możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

Rolnicy posiadający poniżej 10 ha gruntów ornych, we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, w ramach deklarowanych działek rolnych, wypełniając wniosek będą podawali informacje na temat poszczególnych upraw. Zebrane w ten sposób informacje służyć będą realizacji działań PROW.

 – dodatkowe wymogi w ramach płatności do pomidorów: wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha;

 – dodatkowe zmiany dotyczące wysokości stawki płatności do roślin strączkowych: brak różnicowania wysokości stawki płatności do roślin strączkowych na ziarno w zależności od powierzchni (dotychczas do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka).

 – dodatkowe zmiany dotyczące dopłat bezpośrednich do konopi włóknistych: zgodnie z przepisami unijnymi, od roku 2021 konopie odmiany Finola nie są objęte wsparciem w Polsce. Wynika to z faktu, że w przypadku tej odmiany zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) w roku 2019 i w roku 2020 przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość, tj. 0,2%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I ZMIAN DO WNIOSKÓW W ROKU 2021

Wnioski o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.

W związku z tym, że w 2021 r. 15 maja przypada w sobotę, złożenie wniosku możliwe jest do dnia 17 maja 2021 r.

Wniosek może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r.,jednakza każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do dnia 31 maja 2021 r.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta  udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Pomoc techniczną w zakresie wypełniania i składania wniosków przez Internet zapewnia rolnikom kierownik biura powiatowego ARiMR.