Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia, że w związku z prowadzonym na wniosek PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, działającej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Krawczyka postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa lokalnego centrum sterowania na stacji Sędziszów LHS” realizowanego w ramach projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa lokalnego centrum sterowania na stacji Sędziszów LHS (Raczyce, Gołuchów, Łączyn, Sędziszów, Kępie, Zarzecze, Jaroszowiec Olkuski, Bukowno)

Poniżej pełna treść Obwieszczenia: