Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Panią Ewę Makosz – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Centrali Spółki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów”

przedłuża termin załatwienia sprawy do dnia 29 kwietnia 2022 r.