Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia, że w związku z przedłożeniem przez Inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działająca przez pełnomocnika Panią Ewę Makosz – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Centrali Spółki, przy piśmie znak: Nr IOS5.452.48.2021.TC.1.ISW-00859-1 z dnia 03.02.2021 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów”, postanowieniem z dnia 11.03.2021 r. znak: WOO-I.4210.6.2016.KT.14, podjął zawieszone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Poniżej pełna treść Obwieszczenia: