Zaproszenie na spotkanie

Zaproszenie na spotkanie

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska- Gryf”. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD. Więcej informacji na www.lgdjedrzejow.pl

W przypadku pytań/uwag prosimy o kontakt: tel.:041 3864114 ,e-mail: biuro@lgdjedrzejow.pl

Twój udział jest dla nas ważny i będzie miał realny wpływ na nasze działania w najbliższych latach.

Harmonogram spotkań:

10.08.2022 (środa)

  • Sobków, godz. 9.00-10.30; Urząd Gminy, Pl. Wolności 12
  • Imielno, godz. 11.00-12.30; Urząd Gminy, ul. Cmentarna 7
  • Wodzisław, godz. 13.00-14.30; Urząd Gminy, ul. Krakowska 6

11.08.2022 (czwartek)   

  • Małogoszcz, godz. 9.00-10.30; Urząd Gminy, ul. Jaszowskiego 3A
  • Oksa, godz. 11.00-12.30; Urząd Gminy, ul. Włoszczowska 22
  • Nagłowice, godz. 13.00-14.30;  Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach, ul. Mikołaja Reja 17

12.08.2022 (piątek)                 

  • Sędziszów, godz. 9.00-10.30; Urząd Miejski, ul. Dworcowa 20
  • Słupia Jędrzejowska, godz. 11.00-12.30; Urząd Gminy, Słupia 257
  • Jędrzejów, godz.13.00-14.30; Świetlica III p., ul. Armii Krajowej 9