Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki PRIORYTET FENG.03 Zazielenienie przedsiębiorstw DZIAŁANIE FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny

Na jakie projekty można pozyskać dofinansowanie W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej
energii na bardziej ekologiczne. Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Ważne daty
Rozpoczęcie naboru wniosków: 2023-06-13
Zakończenie naboru wniosków: 2023-08-17

Szczegółowe informacje poniżej w załącznikach:

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Programy/FENG/Zalacznik_nr_7_-_Przewodnik_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf