Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.
 
W konkursie mogą brać udział Organizacje Pozarządowe, Fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich i inne Podmioty Ekonomii Społecznej, działające na terenie naszej gminy.
 
Termin upływa 29.03.2021 r.- teraz formularz ofertowy MOŻNA WYPEŁNIĆ JESZCZE ŁATWEJ.
 
Publikujemy dla Państwa instrukcję „krok po kroku”, w formie tabelarycznej, zgodnej ze wzorem oferty. Dostępna jest również instrukcja z najważniejszymi zagadnieniami – opracowana na podstawie zadawanych przez Państwa pytań – w formie opisowej.
 
Zachęcamy do udziału lub/i upowszechniania informacji o konkursie.
 
Wszystkie pożyteczne narzędzia, formularze, kontakty znajdują się w poniższym linku:
http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/293-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-otwartego-konkursu-ofert-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej