W dniu 22 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, w obecności Pana Roberta Książka przedstawiciela Regionu Świętokrzyskiego Banku Gospodarstwa Krajowego, Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anety Gryc podpisał z Wykonawcą Z.P.H.U. ELRAD Radosław Baran z siedzibą w Słupi umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sędziszów”:

1) Część nr 1 – polegająca na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sędziszów zgodnie z projektem technicznym opracowanym odrębnie dla każdego z obiektów wymienionych poniżej i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót:

a) Sędziszów, ul. Dworcowa dz. Nr 1/7, 1/16, 156/1, 156/16, 156/17, 156/32, 323, 326/1, 330/1, 344/7, 344/8, 344/9, 597/1, 616/3, 646/2.

b) Sędziszów, ul. Ogrodowa dz. Nr 405/25, 493/6, 494/1, 495/4, 496/1, 497.                                                                 

c) Sędziszów, ul. Orzechowa dz. Nr 157, 48/2, 84

d) Sędziszów, ul. Leśna dz. Nr 597/1, 322/15

e) Sędziszów, łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Klimontowskiej dz.  Nr 507

f) Grązów w kierunku lasu dz. 128, 48/1

g) Boleścice droga gminna działka nr 63, 66/2, 67, 69/1

za kwotę brutto 1.298.000,55 zł.

2) Część nr 2 – polegająca na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sędziszów

w formule – zaprojektuj i wybuduj – odrębnie dla każdego z obiektów wymienionych poniżej:  

a) Sędziszów, ul. Ogrodowa

b) Sędziszów, ul. Leśna przy Obwodnicy

c) Sędziszów, ul. Gniewięcińska

d) Sędziszów, ul. Różana

e) Sędziszów, ul. Jagodowa

f) Sędziszów, ul. Wrzosowa

g) Sędziszów, ul. Makowa 

h) Sędziszów, ul. Majowa

i) Sędziszów, ul. Dworcowa (przy blokach „DUO PARK”)

j) Sędziszów, ul. Widokowa

k) Sędziszów, ul. Wspólna

l) Sędziszów, ul. Na Wzgórzu

m) Sędziszów, ul. Działkowa

n) Sosnowiec, ul. Brzozowa

o) Boleścice od drogi powiatowej do przystanku PKP Krzcięcice

za kwotę brutto 1.625.881,65 zł.

Dla obiektów Sędziszów, ul. Widokowa, ul. Wspólna i ul. Na Wzgórzu poza budową oświetlenia ulicznego w formule zaprojektuj i wybuduj zostaną zaprojektowane odrębnie dla każdego obiektu i wykonane kanały technologiczne dla światłowodów.

Łączna wartość inwestycji wynosi 2.923.882,20 zł. Termin realizacji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł., na które Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Sędziszów Promesy.