Podpisanie umowy na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sędziszów”

W dniu 22 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, w obecności Pana Roberta Książka przedstawiciela Regionu Świętokrzyskiego Banku Gospodarstwa Krajowego, Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek przy kontrasygnacie Skarbnika…