Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że od dnia 16 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miejskiego w Sędziszowie (pokój nr 6 , poziom 0) rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach w/w projektu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

L.pNazwiska zaczynające się na litery:Termin i godziny odbioru sprzętu
1 A , B16.01.2023 r.   godz: 9-16
2C, D17. 01.2023 r. godz: 9-14
3E, F, G, H, I, J18. 01.2023 r. godz: 9-14
4K,  L, Ł, M, N19. 01.2023 r.  godz: 9-14
5O, P, R20. 01.2023 r.  godz: 9-13
6S, T, U, W, Z, Ż23. 01.2023 r.  godz: 9-16

W celu sprawnego wydania sprzętu bardzo prosimy o Państwa obecność we wskazanych terminach zgodnie z powyższym harmonogramem. Prosimy również o przygotowanie dowodu tożsamości rodzica/opiekuna/ucznia pełnoletniego oraz PESEL ucznia.

UWAGA!!!!

  1. Sprzęt komputerowy będzie wydany osobie (rodzic/opiekun prawny/uczeń pełnoletni), która składała oświadczenie umożliwiające udział w projekcie,  wg Załącznika nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu.
  2. Uczeń, który od momentu złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia (Załącznik nr 7) do dnia wydania sprzętu uzyskał pełnoletność, jest zobowiązany podpisać umowę we własnym imieniu i odebrać sprzęt osobiście.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 41 3811127 wew. 300