Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”
zaprasza osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na bezpłatne spotkania konsultacyjno­ – szkoleniowe związane z planowanymi naborami wniosków:

Nabór nr 15/2022 w terminie od 31 stycznia 2022r. do 14 lutego 2022r. w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do przedstawicieli grup defaworyzowanych,
limit dostępnych środków 529 446,45 Euro co przy indykatywnym kursie Euro wynoszącym 4,00zł. wynosi 2 117 785,80 złotych

Nabór nr 16/2022 w terminie od 1 lutego 2022r. -15 lutego 2022r. w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej,
limit dostępnych środków 401 891,99 Euro co przy indykatywnym kursie Euro wynoszącym 4,00zł. wynosi 1607 567,96 złotych