W ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM SMS Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa wybudowane zostaną w Sędziszowie dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z wydzielonymi 71 lokalami o zróżnicowanej strukturze.

Budynki będą zlokalizowane przy ul. Spółdzielczej i ul. Gniewięcińskiej.

Wykonawcą inwestycji jest firma TIGMA – BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Sędowicach.

Mieszkania z atrakcyjną ofertą czynszową oraz możliwością dojścia do własności, przeznaczone będą dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Według informacji przekazanej przez SIM SMS Sp. z o.o. kwota partycypacji za 1 m2 PUM będzie wynosiła około 1.815,85 zł. Czynsz za 1 m2 kształtował się będzie na poziomie 16,50 zł a 20,00 zł.

Rada Miejska Sędziszów w najbliższym czasie określi zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym zasady przeprowadzania oceny punktowej, maksymalną wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji. W dalszej kolejności Urząd Miejski w Sędziszowie przeprowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy najmu.

Z pewnością inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków lokalowych w naszej gminie.

Budynek przy ulicy Gniewięcińskiej:

Budynek przy ulicy Spółdzielczej: