„Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory” Henryk Sienkiewicz

Pani Małgorzata Żelaśkiewicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, właśnie tak pojmowała swoją rolę urzędnika samorządowego. Do wszystkich wykonywanych obowiązków przystępowała z wielkim sercem, profesjonalizmem i życzliwością. Na stanowisku Naczelnika przez niemalże 28 lat angażowała się w życie urzędu i całego samorządu Gminy Sędziszów. Wcześniej 8 lat kierowała jako Dyrektor Miejsko-Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół. W związku z przejściem na emeryturę, serdecznie dziękujemy za te lata pracy w budowaniu profesjonalnego urzędu oraz działalność na rzecz lokalnej wspólnoty samorządowej Gminy. Życzymy spełniania kolejnych wyzwań oraz realizacji marzeń, w   zdrowiu oraz w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

Z wyrazami szacunku i sympatii Burmistrz Wacław Szarek wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sędziszowie