W dniach 07.03.2023r. do 08.03.2023r. wystąpią utrudnienia na ul. Leśnej w rejonie skrzyżowania z ul. Majową.

W dniach od 09.03.2023r. do 23.03.2023r. wyłączony zostanie
z ruchu odcinek ul. Majowej.

Zamknięcie jezdni spowodowane jest wykonywaniem robót związanych z budowa kanalizacji deszczowej.

Na czas wykonywania robót obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.